فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالات باید از طریق سایت نشریات المصطفی ارسال گردد و تمامی مراحل اصلاح مقاله، ارزیابی  و همچنین ارسال برای ویرایش از طریق این سایت انجام شود

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه نمایند.

دستورالعمل نرخ‌نامه ارزیابی و انتشار  مقاله در نشریه علمی – پژوهشی «مطالعات اندیشه معاصر مسلیمن»

1- هزینه ارزیابی مقاله 300 هزار تومان است که پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می شود.

2- هزینه انتشار مقاله 1.200.000 تومان است که پس از تأیید نهایی داوران و پیش از ارسال مقاله جهت انتشار دریافت می شود.

تبصره: 50 درصد هزینه انتشار، به دانش پژوهان جامعه المصطفی نمایندگی تهران و البرز،  تخفیف داده می شود.

3- در صورتی که مقاله ای به تشخیص داوران بیش از یکبار نیاز به بازنگری کلی داشت، برای بار دوم، هزینه ارزیابی مجددا دریافت می شود.