درباره نشریه

 

دو فصل‌نامه علمی پژوهشی

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

به شماره ثبت 4261/94 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار: جامعه المصطفی العالمیه، نمایندگی تهران والبرز

مدیر مسئول: سید محسن میری

سردبیر: حمید پارسانیا

-------------------------------- 

هیئت تحریریه

نصرلله آقاجانی / استادیار دانشگاه باقرالعلوم

غلامرضا جمشیدی­ها / استاد دانشگاه تهران

محمدحسن زمانی / استادیار جامعه المصطفی العالمیه

حسین سوزنچی / دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

محسن قمی / دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

محمدعلی میرعلی بید اخویدی / دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

سیدمحسن میری / دانشیار جامعه المصطفی العالمیه 

 ***

نشانی: تهران، میدان شهدای هفتم تیر، خیابان کریم خان، خیابان سنایی، کوچه هشتم، پلاک 4

جامعه المصطفی العالمیه ـ نمایندگی تهران و البرز

تلفن: 88310224 ـ 021 نمابر: 88319979 ـ 021 صندوق پستی: 1585653741

http://mam.journals.miu.ac.ir

--------------------------------------------

 مستندات:

 

«یک»

به استناد ماده واحده مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی و

بر اساس نامه شماره 3905 مورخ 20/4/1307 شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی

شورای عالی حوزه ­های علمیه، دوفصل­نامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»

از شماره دو به رتبه علمی-پژوهشی ارتقا یافت.

 

«دو»

استاندارد بین المللی دوفصل­نامه علمی-پژوهشی «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»

در مرکز ملی شاپا (ISSN) به شماره 2476-714X به ثبت رسیده است.