تماس با ما

 

نشانی: تهران، میدان شهدای هفتم تیر، خیابان کریم خان، خیابان سنایی، کوچه هشتم، پلاک 4

جامعه المصطفی العالمیه ـ نمایندگی تهران و البرز

تلفن: 88310224 ـ 021 نمابر: 88319979 ـ 021 صندوق پستی: 1585653741

http://mam.journals.miu.ac.ir


CAPTCHA Image