راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و تنظیم مقالات

الف) ساختار کلی مقاله

1. موضوع یا عنوان حاوی جذابیت و تازگی و ناظر بر مسئله مقاله؛

2. درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات شناسنامه، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشگاه، پست الکترونیکی، نشانی پستی، شماره همراه و ثابت نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان(تعیین نام نویسنده مسئول، لازم است.)؛

3. چکیده شامل تاریخچه موضوع، تبیین مسئله، پیشینه تحقیق، طرح سئوال، بیان فرضیه، هدف مقاله، روش پژوهش و یافته های تحقیق حداکثر در 200 کلمه. تهیه و ارسال ترجمه لاتین چکیده مقاله پس از نهایی شدن آن الزامی است؛

4. کلید واژه در بردارنده حداکثر 5 واژه مرتبط و اساسی مقاله؛

5. مقدمه ارائه دهنده چارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سئوال اصلی و نحوه آزمودن فرضیه و دیگر مسائل مطروحه در چکیده حداکثر در یک صفحه؛

6. بررسی مفاهیم اصلی مقاله به ویژه مفاهیم به کار رفته در عنوان مقاله و در کلید واژه به منظور بسترسازی فهم آسان‌تر مطالب مقاله؛

7. ارائۀ چارچوب نظری با هدف حرکت در یک قالب مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و اجتناب از خروج در موضوع؛

8. متن یا بدنه مقاله مشتمل بر 4 تا 6 موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر چارچوب مطروحه در چکیده و مقدمه؛

9. نتیجه‌گیری به معنای ارائه یافته‌ پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز عرضه پیشنهاداتی برای بررسی یافته‌ و موارد مرتبط؛

10. تنظیم بر اساس شیوه‌نامه تنظیم آدرس‌ها؛

11. درج نمودار، جداول و تصاویر در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شماره جداول در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن)؛

12. مقالات ارسالی نباید بیشتر از 25 صفحه 300 کلمه‌ای باشد. از ارسال مقالات دنباله­دار اجتناب شود؛

13. لازم است مقالات ارسالی پیرامون یک مسئله خاص در حوزه فعالیت مجله متمرکز شود.

 ب) شیوه تنظیم آدرس‌ها

1. درج آدرس منابع مورد استفاده در درون متن و به صورت ذیل درج شود:

(نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحه مورد استفاده)

اگر منبع مورد استفاده دارای جلدهای مختلف باشد، درج جلد استفاده شده لازم است.

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده به کار رود، با حروف الفبا متمایز شود.

آدرس‌دهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود: (حج:18)

استناد به سایت‌ها در آدرس دهی معتبر نیست.

در آدرس‌دهی درون متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نیست.

برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری به اختصار در زیرنویس درج شود.

درج آدرس‌های منابع لاتین همانند آدرس‌های فارسی انجام شود؛ مانند: (Fukoyama, 1995: 21)

2. در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به صورت ذیل درج شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار اثر)، نام اثر به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد مورد استفاده.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، «نام مقاله در داخل گیومه»، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله.

سایر موارد: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، «موضوع در داخل گیومه»، نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی.

منابع باید بر اساس نام خانوادگی و به صورت الفبایی تنظیم گردد.

درج "ش" به نشانه شمسی بعد از سال، لازم نیست مگر این که سال مندرج، شمسی نباشد که در این صورت، به تناسب از"ق" و یا "م" به نشانه سال قمری و میلادی استفاده می‌شود.

ج) فونت نگارش مقاله

چکیده

عنوان چکیده و کلمات کلیدی با فونت فارسی(B Nazanin, 11pt, Bold)  و متن چکیده و متن کلمه­های کلیدی با فونت فارسی (B Nazanin, 11pt) و عبارات انگلیسی با فونت (Times New Roman, 10pt)  و با فاصله خطوط single نگارش شوند.

متن مقاله

برای نگارش مقالات فارسی، در تهیه متن اصلی مقاله از فونت (B Nazanin, 12pt) برای متن فارسی و فونت (Times New Roman, 11pt) برای عبارات انگلیسی و فاصله خطوط  1.15 single و به صورتJustify Low  تراز شده، استفاده شود.

متن مقاله به‌صورت تک ستونی و با حاشیه‏ی نرمال نرم­افزار Word (54/2 سانتیمتر از طرفین، بالا و پایین) تهیه شود. تیترهای سطح اول با فونت (B Nazanin 14pt, Bold)، عناوین سطح دوم با فونت (B Nazanin 12pt, Bold)، عناوین سطح سوم و بیشتر با فونت (B Nazanin 12pt, Italic)، با فاصله پاراگرافی از خط بعدی و بخش قبلی، نوشته شوند.

برای کلمات و عبارات انگلیسی در عناوین سطوح مختلف، از فونتی به اندازه یک سایز کوچکتر از فارسی، استفاده شود. عناوین باید به ترتیب از ابتدای مقاله و با در نظرگرفتن مقدمه، شماره­گذاری شوند.

پاورقی

برای پانویس­ها از فونت فارسی (B Nazanin, 10pt) و فونت انگلیسی (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطsingle  استفاده شود و بر اساس زبان پانویس راست چین یا چپ چین شده و برای هر صفحه از 1 شماره­گذاری شوند.

کلیه عبارات و معادلات ریاضی باید با استفاده از امکان Insert Equation نرم­افزار Word و با اندازه فونت 11pt  نگارش شوند

و به ترتیب از ابتدای مقاله شماره گذاری شوند. عبارات یا معادلات در سمت چپ و شماره آن­ها داخل پرانتز و در سمت راست معادله نوشته ­شوند.

تمام کلمات اختصاری در اولین بار استفاده، باید به صورت گسترده و به زبان مقاله بیان شده و کلمه اختصاری داخل پرانتز در ادامه تایپ شود و برای اصطلاحات انگلیسی در مقالات فارسی، از پانویس استفاده شود.

 یادآوری

1. مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده مسئول و نویسندگان بوده و از وجه نوآوری برخوردار باشد. مقالات ترجمه و نقد پذیرفته نمی‌شود مگر آن که دارای نوآوری باشند.

2. نشریه در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است و نیز، جزئیات ارزیابی‌های به عمل آمده به هیچ وجه در اختیار نویسنده مسئول و ... قرار نمی‌گیرد.

3. مسئولیت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است.

4. تنها مقالاتی قابل بررسی است که نویسنده مسئول متعهد شود قبلا آن را منتشر و یا همزمان برای انتشار نشریه دیگری ارسال نکرده باشد.

5. تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیأت تحریریه صورت می‌پذیرد.

6. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن، بلامانع است.

7. مجله از هرگونه نقد و پیشنهادی استقبال می‌کند.

د) دستورالعمل نرخ‌نامه ارزیابی و انتشار  مقاله در نشریه علمی – پژوهشی «مطالعات اندیشه معاصر مسلیمن»

1- هزینه ارزیابی مقاله 300 هزار تومان است که پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می شود.

2- هزینه انتشار مقاله 1.200.000 تومان است که پس از تأیید نهایی داوران و پیش از ارسال مقاله جهت انتشار دریافت می شود.

تبصره: 50 درصد هزینه انتشار، به دانش پژوهان جامعه المصطفی نمایندگی تهران و البرز،  تخفیف داده می شود.

3- در صورتی که مقاله ای به تشخیص داوران بیش از یکبار نیاز به بازنگری کلی داشت، برای بار دوم، هزینه ارزیابی مجددا دریافت می شود.