بررسی انتقادی دیدگاه محمد شحرور در باب پلورالیسم دینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کلام اسلامی

چکیده

بشر در طول تاریخ با انواع ادیان الهی و غیرالهی مواجه بوده است و امروزه با توجه به گستردگی ارتباطات، این تنوع ادیان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نسبت به تکثر ادیان، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آن رویکردها، پلورالیسم یا کثرت­گرایی است. پژوهش حاضر، به بررسی و نقد پلورالیسم دینی از دیدگاه محمد شحرور می­پردازد؛ پلورالیسم دینی بدین معناست که ادیان بزرگ جهان، تشکیل دهندۀ برداشت­های متغیر و درک و دریافت­ها و واکنش­های گوناگون از حقیقت الوهی‌اند. با مراجعه به تالیفات شحرور، دیدگاه و ادلۀ او در بحث کثرت­گرایی دینی، تبیین شده و بر اساس مبانی اعتقادی اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شحرور برای اثبات کثرت­گرایی دینی مورد نظر خود، ادله‌ای را ذکر کرده است که از جملۀ آنها استناد به آیات قرآن است. شحرور، اسلام را دینی فطری دانسته و همۀ انسان‌ها (اعم از پیروان حضرت محمد$ و غیر آنها) را مسلمان می‌داند. وی ارکانی را برای اسلام معرفی می‌کند که پایبندی به آنها، منجر به ورود به دایرۀ اسلام و برخورداری از حقوق اسلامی می‌شود؛ حال آنکه با تامل در آیات قرآن و مراجعه به تفسیر آنها، برداشت نادرست او از آیات روشن شده و بطلان دیدگاه او به اثبات می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Mohammad Shahroor's View on Religious Pluralism

نویسنده [English]

  • somayyeh seddighi
phd at islamic theology
چکیده [English]

Throughout history, human beings have been confronted with various divine and non-divine religions, and today, due to the wide range of connections, this diversity of religions has received more attention. There are different approaches to the plurality of religions, one of which is pluralism. The present study examines and critiques religious pluralism from the perspective of Mohammad Shahrour; Religious pluralism means that the great religions of the world constitute changing perceptions and reactions of the divine truth. By referring to Shahrour's writings, his views and arguments in the discussion of religious pluralism are explained and evaluated on the basis of Islamic doctrinal principles. Their sentence is quoting verses from the Quran. Shahrour considers Islam as an innate religion and considers all human beings (including the followers of Prophet Mohammad (PBUH) and others) as Muslims. He introduces the pillars for Islam, adherence to which leads to entering the circle of Islam and enjoying Islamic rights; however, by contemplating the verses of the Qur'an and referring to their interpretation, his misunderstanding of the verses is clarified and the invalidity of his view is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • İslam
  • Pluralism
  • religious pluralism
  • Shahroor