نوسلفی‌گری در زیست جهان معاصر اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های مودودی و قرضاوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی- گروه علوم سیاسی؛ گرایش اندیشه سیاسی- واحد شهررضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا: ایران

2 گروه علوم سیاسی؛ واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز: ایران

3 گروه علوم سیاسی- واحد شهررضا- دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا، ایران

چکیده

نوسلفیه یکی از جریانات کلامی دوران معاصر است که ضمن تحفظ بر اصول سلفی­گری، با نقد سلفیه، به دنبال جرح و تعدیل برخی از مبانی آن است. نوسلفی­ها با عبور از باورهای جزمی سلفی­گری و ارائه برداشت­های نو و متفاوت از جریان­های درون پارادایمیِ اسلامیِ اهل‌سنت، دیدگاه­های معتدل­تری از اسلام بنیادگرا را به نمایش گذاشتند. آنها در برابر سلفیان جدید (جهادی-تکفیری) درپی آنند تا با احیای توحید و از روش­های اعتدال­گرایانه­تری همچون دعوت و کادرسازی و تعلیم و تربیت جامعه، به حکومت اسلامی برسند. بر اساس دیدگاه افرادی چون مرحوم فیرحی، بابی سعید، سمیر امقر، کَری گِلین و ... از نوسلفیه به جریانی غیرعقلانی و متمایل به خشونت افراطی و نظامی­گری تعبیر می­شود؛ اما این پژوهش با تأکید بر نظرات مودودی و قرضاوی، داعیه­داران گفتمان نوسلفی، تلاش دارد تا نشان دهد بر خلاف تعبیرات رایج از نوسلفیه، این جریان از گفتمانی عقلانی­تر و اعتدالی­تر نسبت به دیگر جریانات سلفی برخوردار است. براین اساس باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چه شاخصه­هایی موجب تمایز جریان نوسلفیه از دیگر سلفیان معاصر می­شود؟ برای دست‌یابی به این مهم از روش تحلیلی-توصیفی متن‌محور بهره گرفته شده و گردآوری داده‌ها بر اساس شیوه کتابخانه­ای و از طریق فیش‌برداری از کتب مرجع و مقالات علمی-پژوهشی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neo-Salafism in the Contemporary Islamic world; with Emphasis on Mawdudi and Qaradawi Ideas

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Cheheltanan 1
  • Mohammad Agah 2
  • Alireza Golshani 3
1 Ph.D Student, Department of political science, Shahreza, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
2 Department of Political science, Shiraz Branch, Islamic Azad University,Shiraz, Iran
3 Department of political science, Shahreza Branch,Islamic Azad University, Shahreza.Iran
چکیده [English]

Neo-Salafism is one of the theological currents of the contemporary era which, while preserving the principles of Salafism, seeks to injure and modify some of its principles by criticizing Salafism. The neo-Salafis, by transcending the dogmatic beliefs of Salafism and presenting new and different interpretations of the currents within the Sunni Islamic paradigm, demonstrated a more moderate view of fundamentalist Islam. They against new kind of Salafism (Jihadi - Takfiris) seek to achieve Islamic rule by reviving monotheism and using more moderate methods such as inviting and cadre building and educating to the society. According to the views of people such as the late Farihi, Babi Saeed, Samir Amqar, Kerry Glin, etc., Noselfieh is interpreted as an irrational current and prone to extremist violence and militarism. The title of claimants of the neo-Salafi discourse seeks to show that, contrary to popular interpretations of neo-Salafism, this current has a more rational and moderate discourse than other Salafi currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neo-Salafism
  • Islamic State
  • Tohid
  • jihad