جایگاه و اهمیت نظریه ولایت فقیه و نقش آن در استمرار و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور - گروه تاریخ- هیئت علمی

چکیده

اندیشۀ ولایت فقیه از دیرباز به عنوان یک نظریۀ دینی ـ سیاسی برای جامعه اسلامی و در عصر غیبت امام زمان (عج) مطرح بوده و توسط بسیاری از علما و صاحبان علم و اندیشه مورد بحث و کندوکاو قرار گرفته است. یکی از این صاحب­نظران آیت‌الله مصباح یزدی است. وی با تشریح و تحلیل نظریۀ ولایت فقیه تلاش کرده است تا از جنبه­های مختلف، جایگاه و اهمیت ولی فقیه را برای جامعه اسلامی آشکار سازد. با در نظر گرفتن این­که در شرایط کنونی، بنیادی­ترین رکن تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه است، این سؤال مهم پیش­روی قرار می­گیرد که ولی فقیه چه نقشی در تداوم و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، تحقیق حاضر بر آن است تا با رویکرد تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه­ای به تشریح جایگاه و اهمیت ولی فقیه در جامعه و چگونگی تأثیر ولایت فقیه در پایداری و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی بپردازد. یافته­های تحقیق نشان از آن دارد که از نگاه آیت‌الله مصباح، مردم عامل تحقّق، عینیت بخشیدن و تشکیل حکومت اسلامی ولایت فقیه در جامعه‌اند و ولی فقیه نیز با بصیرت کامل در شناخت و حل و فصل کردن مسائل و مشکلات جامعه، باعث استمرار و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prominence and significance of the theory of Velayat-e-Faqih and its role in the continuation and consolidation of the Islamic Republic of Iran from the perspective of Ayatollah Mesbah Yazdi

نویسنده [English]

  • Amin Naderi
Pnu university faculity member
چکیده [English]

The idea of ​​Velayat-e-Faqih has long been considered as a religious-political theory for the Islamic society in the era of the absence of Imam al-Zaman (as) and has been discussed and explored by many scholars and scholars. One of these experts is Ayatollah Mesbah Yazdi. By explaining and analyzing the theory of Velayat-e-Faqih, he has tried to reveal the position and importance of Vali-e-Faqih to the Islamic society from various aspects. Considering that in the current situation, the most fundamental element in the formation of the Islamic Republic of Iran is Velayat-e Faqih, This important question arises that what is the role of the Supreme Leader in the continuation and consolidation of the system of the Islamic Republic of Iran? To answer this question, the present study intends to explain the position and importance of the Supreme Leader in society and how the impact of the Supreme Leader in the stability and consolidation of the Islamic Republic of Iran from the perspective of Ayatollah Mesbah Yazdi with an analytical approach and documentary and library methods. The findings of the research show that from the point of view of Ayatollah Mesbah, the people are the cause of realization, objectification and formation of the Islamic government of Velayat-e-Faqih in the society and Vali-e-Faqih. The system of the Islamic Republic of Iran has been continued and strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Velayat-e Faqih
  • Mesbah Yazdi
  • Islamic of Iran
  • Islamic Republic Society
  • Islamic government