حکومت اسلامی، اخلاق و معنویت با نگاهی به بیانیۀ گام دوم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اخلاق ، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

2 گروه آموزشی قرآن و متون دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

نقطه کانونی پژوهش پیش رو، بررسی نسبت حاکمیت اسلامی و اخلاق و معنویت با نگاهی به بیانه گام دوم است. حاکمیت دینی نمی‌تواند رویکردی بی‌طرفانه و خنثی نسبت به اصول و ارزش‌های اخلاقی داشته باشد و از این رو تلاش می‌کند تا حدامکان جامعه اخلاقی و معنوی‌تر گردد. هدف این مقاله تبیین رویکردی است که در بیانیۀ گام دوم در قالب رویکرد زمینه‌سازی و روش‌های متناسب با آن اشاره شده است. این مقاله با روش کیفی و مطالعات اسناد مرتبط با بیانیۀ و شیوه کتابخانه‌ای در صدد است تا دو الگوی دیگر در این حوزه یعنی الگوی رهاسازی جامعه و اجبارحداکثری جامعه به اخلاق را مطرح و در نهایت از نظریه مختار در بیانیۀ گام دوم دفاع کند. مهم‌ترین دستاورد این مقاله، تلاش برای دستیابی به یک منظومه قالب دفاع در نسبت اخلاق و حکومت اسلامی در قالب راهبرد زمینه‌سازی اخلاق و روش‌های متناسب با آن از جمله بهره‌برداری از جامعه مدنی، مقابله معقول با کانون‌های ضد معنویت و اخلاق، داشتن برنامۀ جامع و پایبندی حاکمان به اصول اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Government, Ethics and Spirituality with a Look at the Statement of the Second Step of the Revolution

نویسندگان [English]

  • vahid kangaranifarahani 1
  • esrafil sobhani 2
2 Islamic Maaref University
چکیده [English]

The focal point of the forthcoming research is to study the relationship between Islamic sovereignty and ethics and spirituality by looking at the second step statement. Religious rule can not have an impartial and neutral approach to moral principles and values, and therefore strives to make society as moral and spiritual as possible. The purpose of this article is to explain the approach that is mentioned in the statement of the second step in the form of grounding approach and appropriate methods. This article, with a qualitative method and studies of documents related to the statement and the library method, seeks to introduce two other models in this field, namely the model of society's liberation and society's maximum compulsion to morality, and finally defend the autonomous theory in the second step statement. The most important achievement of this article is trying to achieve a system of defense in the relationship between ethics and Islamic government in the form of ethics and appropriate methods, including the exploitation of civil society, rational confrontation with anti-spirituality and ethics centers, having a comprehensive plan and the rulers' faithfulness to moral principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step
  • grounding approach
  • ethics and spirituality
  • Islamic revolution